tow

vt vuta (kwa kamba), fungasha. n 1 kamba/mnyororo wa kuvutia. 2 uvuto/uvutwaji kwa kamba, n.k. have/take something in ~ vuta kitu have a family in ~ (colloq) andamana na familia. ~/~ ing path n njia pembezoni mwa mfereji au mto inayotumika kwa kuvutia chombo.