tolerate

vt vumilia, stahimili. tolerable adj -a kuvumilika, -a kustahimilika, -a kuchukulika; zuri kiasi. tolerably adv kadiri, kiasi, wastani. tolerance n stahamala (ya mawazo, maoni, fikra, n.k. za wengine). tolerant adj - a kuvumilia, -a kuchukuana, stahimilivu she is very tolerant ni mvumilivu sana. tolerantly adv.