to

to

1 prep 1 -ni go ~ work nenda kazini. 2 (fig uses) hadi, mpaka drive somebody ~ surrender chemsha mtu mpaka asalimu amri. 3 (introducing an indirect object) -i/-ea kwa she threw it ~ me alinitupia kitu. 4 (of time) quarter ~ six saa kumi na mbili kasorobo. 5 (indicating comparison, ration, reference) kuliko, kwa I prefer walking ~ running napenda kutembea kuliko kukimbia we defeated them three goals ~ one tuliwafunga mabao matatu kwa moja. 6 -a, ya, wa key ~ the door ufunguo wa mlango. 7 kwa heshima/ajili ya we are drinking ~ your health tunakunywa kwa ajili yako. 8 hadi from Monday ~ Friday Jumatatu hadi Ijumaa. 9 kwa (kila) 100 cents ~ a shilling senti 100 kwa (kila) shilingi.

to

2 adv 1 (used after many vv) ku- I want ~ play nataka kucheza. 2 (with adverbial functions of purpose, result, outcome) ili- they came ~ help wamekuja ili wasaidie. 3 (used with an inf as a n) ku-it is wrong ~ steal ni vibaya kuiba. 4 (as a substitute for the inf) -fanya hivyo we didn't want ~ go but we had ~ hatukutaka kwenda lakini ilitubidi kufanya hivyo.

to

3 adv barabara, imara, kabisa kabisa.