titter

vi jichekea, fanya kicheko, chekelea. n kicheko.