tipsy

adv (colloq) liolewa kidogo; levi kidogo. tipsiness n hali ya kulewalewa/kilevilevi/ulevilevi.