tipple

vi,vt nywa sana; nywa kileo; lewa. n kileo; kinywaji chochote. tippler n mlevi.