tip-toe

adv on ~ kwa ncha za vidole, njongwanjongwa, mzofafa stand on ~ chuchumia be on ~(of expectation) tazamia kwa uchu sana. vi enda njongwanjongwa, nyatia, enda kwa kuchuchumia, enda mzofafa.