thus

adv hivi, hivyo; vivi hivi; ndivyo. ~ far mpaka hapa.