thrum

vi,vt ~(on) something donoa nyuzi za zeze ~ on a guitar suka nyuzi za gita; pigapiga (ngoma).