thresh

vt,vi pura, kafua, puta, pukuta; pukuchua. ~ing-floor n uga (wa kupuria nafaka). thresher n 1 mpuraji; kipuraji. 2 papa mkubwa mwenye mkia mrefu. ~ing-machine n mashine ya kukafulia.