thorough

adj kamili, kamilifu, -zima, -a kweli a ~ rascal ayari wa kupindukia. ~-going adj kamilifu, - a kwelikweli; hasa. thoroughly adv kabisa, kwa bidii sana, kamili, kwelikweli; kikamilifu. thoroughness n 1 ukamilifu. 2 bidii nyingi.