thin

adj 1 -embamba. thin-skinned adj (fig) -epesi kuudhika/kuumia/ kukasirika; siopenda kukosolewa. 2 -epesi, -a kutokuonekana. ~ air katika hali ya kutokuonekana vanish into ~ air toweka kabisa. 3 (opp of fat) nyaufu, kondefu, embamba. 4 pungufu, haba, siojaa a ~ audience hadhira ndogo sana. 5 (liquid) -a majimaji; dhaifu, hafifu. 6 chapwa, -sio kamili ~humour kichekesho chapwa. 7 (colloq) -a kubughudhi; ovyo. have a ~ time bughudhika, endewa mambo ovyo, pata tabu adv sana so as to be ~ ili kuwa nyembamba sana. vt,vi punguza; punguza miche; -wa -embamba, punguka; konda, vyorora, dhoofu. ~ (out) pungua/punguka ~ down zimua, tia maji. thinly adv. thinness n.