thick

adj 1 -nene, -enye maki kubwa. ~ lipped adj -enye midomo minene. ~ skinned adj (fig) -siyejali wengine; sugu. 2 (crowded) -ingi, -a kusongamana. thick-set adj -fupi; -nene; a miraba minne; (of hedge) -liofungamana. 3 ~with adj -enye -ingi, -enye kujaa. 4 (of voice) -enye mikwaruzo. 5 (of liquids) -zito. 6 (colloq) pumbavu, bozi. ~headed; ~skulled; ~witted adj mpumbavu. 7 (colloq) sahibu, rafiki. as ~ as thieves marafiki sana. 8 (various colloq uses) a bit ~; rather ~ -enye kuzidi; enye kuvuka mpaka. give somebody a ~ear zaba kibao (mpaka sikio livimbe). lay it on ~ (sl) tapakaza sifa/heshima, sifia/shukuru mno, visha kilemba cha ukoka. n 1 sehemu iliyojaa/ songamana. through ~ and thin kwa heri na kwa shari, kwa vyovyote vile, katika hali yoyote. in the ~of it katikati. 2 sehemu nene zito adv kwa wingi. thickly adv kwa wingi; katika vipande vikubwa. vt -wa zito/nene zaidi gandamana the plot ~ens mambo yanaiva. thickening n dutu la kufanya kioevu kuwa kizito. thickness n 1 uzito, unene. 2 tabaka. thickish adj -nene kidogo.