they

pers pron wao, wa ~ came (wao) walikuja ~ say watu wanasema/ inasemekana. them pers pron (patient) -wa I saw them niliwaona. ~'d = ~ had wali ~ would wange, wata-. ~'ll/ ~ will wata. ~'re = ~ are wana.