thank

vt 1 ~ somebody (for something). T~ you asante, shukrani. No ~ you (Hapana) asante. 2 (in peremptory requests, future tense) tafadhali, ningekushukuru I'll ~ you for that money tafadhali nipe ile pesa n (pl.) shukrani; kushukuru. Thanks/No thanks asante/(hapana) asante. ~s to kwa msaada wako. small ~s to (ironically) bila msaada wako. thank-offering n sadaka ya shukrani. ~s-giving n (sala ya) shukrani; (US T~s giving Day) n sikukuu ya kutoa shukrani: Alhamisi ya nne ya mwezi Novemba. thankfulness n shukrani, kushukuru. thankless adj sio na shukrani; sio na faida.