testify

vt,vi ~ that; ~ to something; ~ against/in favour of something shuhudia; toa ushahidi, -thibitisha, wa ishara ya your work testifies your ability kazi yako inathibitisha uwezo wako. testifier n shahidi.