tenable

adj 1 -a kushikika, -a kulindika; -a kuweza kutetewa the fortress is not ~ boma halilindiki his argument was hardly ~ hoja yake haikuwa na utetezi. 2 (of an office or position) -a kudumu kwa muda fulani. tenability n.