tempt

vt 1 ~ (to something/into doing something) (mislead) shawishi/ vuta (kwa mabaya). 2 (excite desire) tamanisha. 3 (old use) (test) jaribu. ~ providence jaribu Mungu, bahatisha. temptingly adv. tempter n mshawishi. the ~ er n Shetani. temptress n mwanamke mshawishi. temptation n kishawishi, ushawishi, majaribu; matamanio.