temporize

vi chelewa, kawia; pitisha muda (kwa makusudi). temporization n kusitasita, kukawia.