tarnish

vt,vi 1 fifisha mng'ao/nuru. 2 (disgrace) aibisha, haribu sifa. n 1 kufifia, kupoteza mng'ao. 2 (disgrace) aibu. 3 doa, waa.