tantamount

adj ~ to sawa na it is ~ to saying `no' ni sawa na kusema hapana.