tack

vt,vi 1 (of ship) bisha, enda zigizaga. 2 (in sewing) shikiza, piga bandi. 3 (nail) bana kwa misumari midogo (yenye kichwa kipana). n 1 msumari mdogo mfupi. 2 (of ship) tacking n mbisho. be on the right ~ing (fig) fuata mwelekeo mzuri. 3 hard ~ biskuti ngumu (za melini). 4 mshikizo.