spite

n chuki, ukorofi, mfundo he has a ~ against me ananichukia. 2 inda he sacked her out of ~ alimfukuza kutokana na inda. 3 in ~ of ingawa, ijapokuwa; bila kujali he went in ~of the rain alikwenda bila kujali mvua vt chukiza, udhi. cut off one's nose to ~ one's face kata pua uunge wajihi. spiteful adj -a chuki; enye inda. spitefully adv kwa chuki/inda. spitefulness n