so

adv 1 (of degree) 1 kwa kiasi hicho we didn't expect him to stay ~ long hatukumtarajia kukaa kiasi hicho. 2 tafadhali would you be ~ kind as to come tommorow tafadhali njoo kesho. 3 kiasi kwamba he was ~ tired that he could not walk the distance alichoka kiasi kwamba alishindwa kutembea. 4 ~as (kiasi) kama it is not ~ good a book as his earlier one si kitabu kizuri kama kile alichoandika mwanzo. 5 sana it's ~easy ni rahisi sana. 6 (in phrases) ~ far hadi hapa. ~ far as kwa kadiri. ~ far ~ good mambo mazuri hadi hapa. ~ far from badala ya, kinyume cha. ~ long as ilimradi. ~ much/many kiasi fulani. not ~ much as kama. ~much tupu. ~ much ~ that kiasi kwamba (of manner) 1 hivyo, hivi, kwa namna hiyo; ~ it was ndivyo ilivyokuwa. 2 (in phrases) ~called -nayo daiwa kuwa ~ that ili, mpaka, kusudi; kwa hiyo ~... that kwa namna kwamba; kwa namna ambayo. ~ as to do something ili kufanya kitu/jambo. 3 hivyo I told you ~ nilikwambia hivyo. 4 naam. 5 pia ~did I mimi pia. 6 (various uses) or ~ kitu kama hicho. and ~ on and ~forth na kadhalika. just ~ hivyo tu; safi. ~ to say/speak kitu kama hicho. ~ and ~ n (colloq) fulani; (derog) kisirani conj. 1 kwa hiyo; ndiyo maana. 2 (exclamatory) kumbe! alaa! ~ ever adv (usu as suffix to rel. prons, adv, adj) -o ote -le, kwa vyovyote vile. what end ~ ever pamoja na mwisho wowote. who ~ ever (rel. pron) yeyote yule.