since

adv 1 tangu wakati ule; tena I have not seen him ~ sijawahi kumwona tena. ever ~ adv tangu wakati huo. 2 liopita I saw him many days ~ nilimwona siku nyingi zilizopita (prep) tangu (conj) 1 tangu it is three days ~ he desappeared ni siku tatu tangu atoweke. 2 kwa kuwa, maadam ~ we have no food we must work hard kwa kuwa hatuna chakula lazima tufanye kazi kwa bidii.