romaic

adj -a Kigiriki cha kisasa. n Kigiriki cha kisasa.