rigid

adj 1 -siopindika/kunjika, gumu, imara. 2 (severe) gumu; -siobadilika/ badilishwa, -isioshawishika. rigidness n ugumu, ukavu, uimara; hali ya kutoshawishika vinginevyo. rigidly adv.