rich

adj 1 tajiri, -kwasi, -enye mali. 2 -a gharama; -a fahari. 3 ~ in -enye neema, -enye kutoa/kuzaa kwa wingi. 4 (soil) -enye rutuba nyingi. 5 (of colours, sounds) kali, -enye nguvu. 6 (of food) -enye mafuta mengi; -tamu sana, -enye ladha nzuri. 7 (abundant) -ingi, tele ~ in minerals -enye madini tele. 8 (colloq) -a kuanisi that is ~! yachekesha sana. richly adv. richness n utajiri. riches n (pl) 1 mali, utajiri, ukwasi. 2 wingi, neema amass great ~es kusanya mali nyingi.