redolent

adj ~ of (formal) -enye harufu kali; -enye kunukia; (fig) -a kuleta kumbukumbu (za jambo fulani). redolence n.