real

adj 1 halisi ~ life maisha halisi the ~ thing kitu halisi ~ number namba halisi. 2 (leg) ~ property/ estate n mali isiyohamishika. 3 (US colloq as adv) sana I'm ~ sorry nasikitika sana. really adv (kwa) kweli. realism n uhalisia. realist n. realistic adj -enye uhalisi; -enye kuwezekana; -a kweli. realistically adv. reality n 1 uhalisi; hakika, hali ya kuwa kweli. in ~ity kwa kweli. 2 ukweli. bring somebody to ~ity fanya (mtu) aone hali halisi; fanya (mtu) aache ndoto.