ready

adj 1 ~ (for something/to do something) tayari (kufanya kitu, kutumika) be ~ to go kuwa tayari kwenda. make ~ tayarisha, andaa. 2 -enye haraka don't be so ~ to rush to conclusions usiharakie kufanya mahitimisho; -epesi. 3 -enye kupatikana kwa urahisi keep your weapon ~ for use weka silaha yako tayari; karibu. ~ money n fedha (sarafu au noti) iliyotayari kwa matumizi. ~ reckoner n kitabu cha mikokotoo muhimu katika mambo kama biashara. 4 -liokwisha tayarishwa. readymade adj 1 tayari kuvaliwa/kutumika; -a kutungua ~ made clothes nguo zilizo tayari kuvaliwa/nguo za kutungua, ntungulie ~ made answers majibu yaliyokwisha- tayarishwa; majibu ya papo kwa papo. 2 -siyo na upya. readily adv 1 bila kusita, bila wasiwasi. 2 bila shida. readiness n 1 hali ya kuwa tayari. 2 ukubalifu, ikibali. 3 wepesi, haraka.