rather

adv 1 (moderately) kidogo, kiasi it is ~ hot kuna joto kiasi! 2 (preferably) afadhali, heri I would ~ die than be a slave afadhali kufa kuliko kuwa mtumwa she ought to have been chosen ~ than Juma. alipaswa kuchaguliwa badala ya Juma I would ~ not nisingependa. 3 (colloq GB) hakika! kabisa! naam! 4 kwa usahihi zaidi.