rapt

adj 1 -liozama (katika mawazo, mazungumzo, furaha n.k). 2 (attention) makini.