quotation

n 1 kidondoa. 2 dondoo. ~-mark(s) n alama za kudondoa (`') au (" ") put words into ~ marks weka maneno katika alama za dondoo.