quota

n sehemu ya haki (iliyopasa); idadi ya kikomo, kiasi (kilichopasa).