quits

adj -a lipizo sawa (kwa kivita au kwa maudhi). be ~ (with somebody) ridhiana, patana, peana sawa. let's cry ~ tusameheane. call it ~ acha (ugomvi) I will be ~ nitalipa kisasi. quittance n 1 agizo la msamaha, malipo. 2 msamaha (wa deni). 3 hati ya msamaha (wa deni); stakabadhi, risiti.