quite

adv 1 kabisa; hasa, kamwe ~ blind yu kipofu kabisa. ~ the thing (colloq) kidhaniwacho/kifikiriwacho kuwa ni sahihi. 2 kwa kiasi fulani ~ a good singer mwimbaji mzuri kiasi. 3 kweli they were all ~ happy kwa hakika wote walifurahi kweli. 4 (indicating agreement/ understanding), sawa, si kitu, sijali.