quintuplet

n 1 moja kati ya tano. 2 quintuplets n watoto watano pacha.