quick

adj 1 -epesi, -a haraka a ~ luncheon mlo mwepesi in ~succession kwa haraka, haraka; upesi be ~ fanya haraka, harakisha; chapuka. (in) ~ time kwa mwendo wa kawaida (wa askari). Q~ March interj (kwa mwendo wa haraka) mbele tembea! ~change actor n mchezaji abadilishaye nguo haraka. ~ freeze vt gandisha (chakula) haraka ili ladha isipotee. 2 hodari, -elekevu, -enye akili ~ at figures -a kipaji cha hesabu. a ~ wit n werevu. 3 (arch) hai, -zima, -enye uhai ~ with child -enye mimba. the ~ and the dead wazima na wafu. n 1 nyama chini ya ngozi (agh. kucha). cut somebody to the ~ choma sana moyoni. quickly adv upesi, haraka. quickness n. ~ change adj -liobadilika kwa haraka. quicken vt,vi 1 harakisha, ongeza mwendo. 2 chochea, sisimua; sisimka. 3 (give life to) huisha, fufua; fufuka. 4 (of child in womb) shtuka. quickset adj -a ua wa miti. quickie n jambo lililofanywa kwa haraka. ~-lime n chokaa isiyolowa maji. ~-lunch/bar n mkahawa, hoteli ya kujihudumia. quicksand n mchanga didimizi. ~ sighted adj -enye macho makali. ~ silver n 1 zebaki. 2 (fig) mabadiliko ya tabia, mwenendo. quick-tempered adj -a hasira fupi. quick-witted adj -erevu.