qui vive

n (only in) on the ~ -wa macho (na jambo litakalotokea); -wa tayari, -wa na hadhari.