quench

vt 1 zima; zimisha (moto). 2 (thirst) kata (kiu). 3 (hope) ondoa, fisha, komesha. 4 poza (chuma) katika maji. quenchless adj -siozimika.