quash

vt 1 tangua, batilisha, tupilia mbali. 2 (suppress) komesha, nyamazisha.