quantify

vt pima/eleza kiasi cha. quantification n. quantitative adj -a kiasi. quantity n 1 sifa ya kitu inayoweza kupimwa k.m. ukubwa, uzito, n.k.. 2 kiasi, idadi, wingi. 3 (often pl) idadi kubwa. 4 an unkown quantity n (maths) alama ionyeshayo idadi isiyofahamika; (fig) mtu/kitu kisichoweza kutabirika. quantity surveyor n mkadiria ujenzi. bill of quantity n bili ya makadirio ya ujenzi.