quality

n 1 aina; ubora; tabia; jinsi. 2 sifa a person of good ~ mtu mwenye sifa, mtoto wa watu inferior ~ duni, sifa duni. marketable ~ sifa ya kununulika. qualitative adj bora, stahilifu.