qualify

vi,vt 1 ~ somebody to do something stahili; stahilisha, wezesha. ~ for something stahili kuwa na, weza; ruhusu. 2 ~ somebody (for something/to do something/as something) wa na/pata sifa, -wa na uwezo. ~ing test n jaribio la ustahilifu. 3 wekea mipaka; pambanua. 4 (gram) vumisha. 5 ~ somebody as elezea sifia. qualified adj 1 -enye sifa zinazostahili. 2 -enye mipaka. qualifier n 1 sharti. 2 (gram) kivumishi. qualification n 1 sifa (itokanayo na mafunzo, mtihani, n.k.), tabia, uwezo. 2 mipaka, kikwazo, sharti he endorsed the plan without qualification alikubali mpango bila kikwazo. qualificatory adj.