quaint

adj -enye kuvutia, -a kupendeza (kwa uzamani/ugeni wake). quaintly adv.quaintness n.