push

vt,vi 1 sukuma, sekua. ~ past pita. ~ questions hojihoji. 2 himiza. shawishi. ~ oneself jitutumua. 3 uza madawa ya kulevya. 4 ~ somebody for something sukuma, himiza. be ~ed for something pata shida kupata/kuona kitu. 5 ~ somebody/oneself to something/to do something himiza/endesha mtu; jihimiza. 6 (press) bonyeza. 7 be ~ing thirty/forty, etc (colloq) karibia miaka thelathini/ arubaini, n.k. 8 (compounds) ~ bike n baiskeli. (special uses) ~ along (colloq) ondoka. ~ somebody around onea; sumbua. ~ forward/on (to a place) endelea kwa nguvu. ~ oneself forward jitokeza; jitiatia. ~ off (colloq) ondoka. ~ somebody/something over angusha, pindua (mtu/kitu); ambaa. ~ (a boat, etc) off/out sukuma mbali na ukingo. ~ somebody through wezesha kufanikiwa. ~ something through fikisha mwisho. ~ something up lazimisha kupanda. ~ up the daisies (sl) zikwa kaburini n 1 msukumo. 2 jitihada. 3 get somebody the ~ (sl) fukuzwa (kazi). give somebody the ~ (sl) fukuza (mtu) kazi. 4 lengo la kujiendeleza. 5 at a ~ ikibidi/ ikilazimu until it comes to the ~mpaka itakapolazimu.