pursue

vt,vi 1 fuatilia, fukuzia. 2 andama, ganda; shikilia. 3 endelea na. 4 saka; shikilia; abudu. pursuer n. pursuit n (in) pursuit of ukimbizaji, ufukuziaji. 2 kazi hot pursuit ukimbizaji wa nguvu. he is angaged in literary pursuit anashughulika na uandishi.