punctuate

vt 1 tenga maneno, wekavituo vya uandishi. 2 ingiza; ingilia mara kwa mara. punctuation n.