provoke

vt 1 chokoza; kasirisha. 2 chochea; sababisha. ~ somebody to do something/into doing something sababisha mtu kufanya kitu. provoking adj. provocation n 1 uchokozi, ushari. 2 kitu kinachokera/kinachoudhi. provocative adj 1 -a kukasirisha; -a kuchokoza. provocatively adv.